Dlaczego warto się ubezpieczyć

Ubezpieczenie jest elementem, który pozwala nam na spokojne studiowanie. Każdy z nas powinien się ubezpieczyć podczas trwania studiów. Poniżej przedstawiamy opis wybranych warunków ubezpieczenia, dzięki którym będziecie mogli czuć się bezpieczniej.

1) Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w skrócie NNW) to najpopularniejsze ubezpieczenie dodatkowe wykupowane przez studentów. Ubezpieczenie to sprawia, że Ubezpieczony, w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (zazwyczaj są to złamania, odmrożenia, odparzenia itp.) otrzymuje odszkodowanie. Jego wysokość zależy od procentu uszczerbku na zdrowiu (procent ten jest ustalany przez specjalnie powołaną komisję lekarską) i wysokości sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie to w żaden sposób nie wiąże się z kosztami leczenia w szpitalu, a w związku z tym nie pokrywa takich kosztów (dotyczy to i Polski i zagranicy).

Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, aczkolwiek wskazane w przypadku osób studiujących, czy wyjeżdżających za granicę. Wiadomo, że na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w szkole, czy na uczelni zdarzają się różne nieprzewidziane wypadki. Ubezpieczenie to, zabezpiecza w takich przypadkach.

2) Ubezpieczenie Kosztów Leczenia (w skrócie KL) – to inny typem ubezpieczenia, dla osób podróżujących (wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, na staże/praktyki czy do pracy). Ubezpieczenie to, w razie jakiegokolwiek wypadku, pokrywa koszty wizyt u lekarza, przebywania w szpitalu, czasem również zakupu leków, lub transportu chorego do kraju.
Przebywając za granicą, nasze polskie ubezpieczenie związane z Narodowym Funduszem Zdrowia nie działa w pełnym zakresie dlatego ważne jest posiadanie dodatkowej polisy, która pokryje koszty każdego nieprzewidzianego zdarzenia za granicą.

3) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (w skrócie OC) to ubezpieczenie będzie pomocne jeśli  spowodujemy postanie  szkody na drugiej osobie, lub na rzeczy, która do niej należy.  Odpowiedzialność i koszty mogą zostać przeniesione na Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Jednym słowem, warto pamiętać o dodatkowych ubezpieczeniach, chroniących w niespodziewanych sytuacjach. Poza poczuciem bezpieczeństwa, często chroni to nasz portfel przed niezaplanowanymi wydatkami!

Na naszym rynku jest wiele propozycji takich ubezpieczeń w różnych cenach i o różnych stopniach ochrony. Proponowane są przez Panie w Dziekanacie czy też przez biura ubezpieczeniowe. Jednak jedną z najlepszych propozycji ubezpieczenia studenckiego jest polecana przez nas KARTA PLANETA MŁODYCH.

Korzyści z ubezpieczenia:
»  Dla studentów oraz dla pozostałych osób w wieku od 5 do 39 lat
»  Całoroczne ubezpieczenie NNW na całym świecie
»  Całoroczne ubezpieczenie KL (‘turystyczne’) na całym świecie*
»  Całoroczne ubezpieczenie OC na całym świecie
»  Całoroczne ubezpieczenie sportów ekstremalnych
»  Zniżki w Twoich ulubionych punktach w całej Polsce
»  Konkursy sms z atrakcyjnymi nagrodami
»  Karta ważna jest 365 dni, 24h/dobę – w szkole, w pracy, w domu! Wszędzie! Zawsze!

* z wyłączeniem Polski